psiholog

Ljiljana Brašnić Matić diplomirani je psiholog s višegodišnjim stažem stručnog suradnika u dječjim vrtićima u Rijeci. Slijedeći izraženi profesionalni interes za odgojno-obrazovnu podršku darovitoj djeci, svoje djelovanje usmjerava na neposredni rad s djecom (voditelj je kraćeg specijaliziranog programa, verificiranog od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja, čijom provedbom osigurava optimalne uvjete za zadovoljavanje kompleksnih i specifičnih razvojnih potreba darovitog djeteta).

Nadalje, pruža podršku roditeljima (educirani je facilitator grupa podrške roditeljima darovite djece po SENG metodi, voditelj
radionica UNICEF-ovog programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno+ ) te jačanje kompetencija odgojitelja za rad s darovitom djecom.
U timskom radu s pedagogom i odgojiteljima sudjeluje u realizaciji projekta „Vrtić u prirodi“ jer smatra da djetetov cjeloviti razvoj te istraživački duh budućih znanstvenika, ekologa, ljubitelja prirode i ljudi općenito, treba razvijati u najzdravijem, najpoticajnijem i najmoćnijem okruženju – prirodi.