Nažalost, registracija je završena.

BESPLATAN IZLET s bogatim sadržajem za djecu!!! Projekt financira Primorsko-goranska županija u cilju održivog razvoja kulturno-turističke rute Putovima Frankopana. Broj prijava je ograničen.


  • Datum: 23.09.2023. 09:00
  • Lokacija Brod na Kupi, Hrvatska (Karta)